Zuur-base-evenwichtsstoornissen - Symptomen, oorzaken en behandeling

Een zuur-base-evenwichtsstoornis is een aandoening waarbij de niveaus van zuur en base in het bloed uit balans zijn. Deze aandoening kan het werk van verschillende organen verstoren.

Zuur-base (pH) niveaus in het bloed worden gemeten op een pH-schaal, van 1-14. Normale pH-waarden in het bloed variëren van 7,35 tot 7,45. Iemands bloed wordt als te zuur beschouwd als de pH lager is dan 7,35. Deze aandoening wordt acidose genoemd. Ondertussen wordt bloed met een pH-waarde hoger dan 7,45 gecategoriseerd als te alkalisch, of alkalose genoemd.

Soorten zuur-base-evenwichtsstoornissen

De zuur-base balans wordt beïnvloed door de longfunctie. Mensen ademen zuurstof in en stoten het uit in de vorm van koolstofdioxide (CO2). CO2 is een zure stof, dus de hoeveelheid CO2 die eruit komt heeft invloed op de pH-balans van het bloed, waardoor het acidose of alkalose kan veroorzaken. Acidose en alkalose veroorzaakt door aandoeningen van de longen of ademhaling staan ​​bekend als respiratoire acidose en respiratoire alkalose.

Acidose en alkalose kunnen ook optreden wanneer de productie van zuur-base in het lichaam niet in balans is of het kan ook optreden doordat de nieren het overtollige zuur of base niet uit het lichaam kunnen verwijderen. Acidose en alkalose die optreden als gevolg van de twee bovenstaande aandoeningen worden metabole acidose en metabole alkalose genoemd.

Symptomen van stoornissen in het zuur-base-evenwicht

Symptomen van zuur-base-evenwichtsstoornissen zijn afhankelijk van het type stoornis dat wordt ervaren. Hieronder wordt nader ingegaan op de symptomen van elk van deze aandoeningen.

Ademhalingsacidose

Ademhalingsacidose kan plotseling (acuut) of langdurig (chronisch) optreden. Over het algemeen veroorzaakt chronische respiratoire acidose geen symptomen. In sommige gevallen kunnen patiënten echter geheugenverlies, slaapstoornissen en persoonlijkheidsveranderingen ervaren.

Terwijl bij acute respiratoire acidose de eerste symptomen hoofdpijn, angst, rusteloosheid, verwardheid en wazig zicht zijn. Als het niet onmiddellijk wordt behandeld, kunnen andere symptomen optreden, zoals zwakte, kortademigheid, verminderd bewustzijn en coma.

Metabole acidose

Symptomen van metabole acidose zijn behoorlijk divers. Sommige patiënten met deze aandoening hebben over het algemeen een naar fruit geurende adem. Deze symptomen zijn tekenen van diabetische ketoacidose of metabole acidose die optreedt bij diabetespatiënten. Diabetische ketoacidose is een gevaarlijke aandoening die de lever- en nierfunctie kan verstoren.

Andere symptomen van metabole acidose zijn onder meer:

 • Duizelig
 • Hoofdpijn
 • Verminderde eetlust
 • Snel slaperig
 • Snel moe
 • Adem snel en diep
 • Verhoogde hartslag

Respiratoire alkalose

Een veel voorkomend symptoom van respiratoire alkalose is te snel of te diep ademhalen. Deze aandoening staat bekend als hyperventilatie. Andere symptomen die kunnen optreden als gevolg van een laag kooldioxidegehalte in het bloed zijn:

 • Duizelig
 • Opgezwollen
 • Droge mond
 • Spierkrampen in handen en voeten
 • tintelingen
 • pijn op de borst
 • Moeilijk om te ademen
 • Hartritmestoornissen

Metabole alkalose

Patiënten met metabole alkalose ervaren over het algemeen hypoventilatie, een aandoening waarbij de patiënt te langzaam of te oppervlakkig ademt. Deze aandoening veroorzaakt te weinig zuurstof in het bloed. Aan de andere kant neemt het kooldioxidegehalte in het lichaam toe.

Hypokaliëmie, of lage kaliumspiegels in het bloed, gaat ook vaak gepaard met metabole alkalose. Daarom kunnen patiënten symptomen ervaren zoals vermoeidheid, spierpijn, frequent urineren (polyurie) en hartritmestoornissen (aritmieën).

Andere symptomen bij mensen met metabole alkalose zijn onder meer een blauwe huid of nagels, kortademigheid, spierkrampen en -spasmen en prikkelbaarheid.

Oorzaken van stoornissen in het zuur-base-evenwicht

Elk type zuur-base-evenwichtsstoornis, veroorzaakt door verschillende aandoeningen. Respiratoire acidose en respiratoire alkalose worden veroorzaakt door aandoeningen van de longen. Ondertussen worden metabole acidose en metabole alkalose veroorzaakt door problemen met de nieren.

Hieronder zullen de oorzaken van elk type zuur-base-evenwichtsstoornissen worden uitgelegd.

Ademhalingsacidose

Respiratoire acidose wordt veroorzaakt door een longziekte of andere aandoeningen die de functie van de longen om koolstofdioxide (CO2) te verwijderen, beïnvloeden. Met andere woorden, respiratoire acidose treedt op wanneer het lichaam slechts een kleine hoeveelheid CO2 kwijt kan. Een aantal aandoeningen kan chronische respiratoire acidose veroorzaken, waaronder:

 • Astma.
 • Chronische obstructieve longziekte.
 • Longoedeem.
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel en spieren, bijvoorbeeld multiple sclerose en spierdystrofie.
 • Andere aandoeningen die een persoon gestoord maken in de ademhaling, zoals obesitas of scoliose.

Terwijl acute respiratoire acidose over het algemeen wordt veroorzaakt door verschillende aandoeningen, zoals:

 • Hartstilstand.
 • Longziekten, zoals astma, longontsteking en emfyseem.
 • Ademhalingsspierzwakte.
 • Er is een verstopping in de luchtwegen.
 • Overdosis kalmerende middelen.

Metabole acidose

Metabole acidose treedt op wanneer het lichaam te veel zuur produceert, of wanneer de nieren slechts een kleine hoeveelheid zuur in de urine kunnen afscheiden. Metabole acidose is onderverdeeld in verschillende soorten, namelijk:

 • Diabetische acidose. Diabetische acidose of diabetische ketoacidose treedt op wanneer het lichaam geen insuline heeft, dus vet wordt afgebroken in plaats van koolhydraten. De afbraak van deze vetten resulteert in een toename van zure bloedketonen. Deze aandoening komt vaker voor bij patiënten met ongecontroleerde diabetes type 1.
 • Hyperchloremische acidose. Hyperchloremische acidose wordt veroorzaakt door een tekort aan natriumbicarbonaat in het lichaam. Deze aandoening kan worden veroorzaakt door diarree
 • Lactaatacidose. Deze aandoening treedt op wanneer het lichaam overtollig melkzuur heeft. Lactaatacidose kan worden veroorzaakt door alcoholgebruik (alcoholische ketoacidose), kanker, hartfalen, toevallen, leverfalen, lage bloedsuikerspiegels, zuurstofgebrek en overmatige lichaamsbeweging.

Naast de bovengenoemde aandoeningen kan metabole acidose ook worden veroorzaakt door nierziekte, ernstige uitdroging en aspirinevergiftiging.

Respiratoire alkalose

Respiratoire alkalose wordt meestal veroorzaakt door hyperventilatie, een aandoening waarbij een persoon te snel of te diep ademt. Hyperventilatie kan worden veroorzaakt door gevoelens van paniek en angst. Andere aandoeningen die respiratoire alkalose kunnen veroorzaken zijn:

 • Hoge koorts
 • In de hooglanden zijn
 • Longziekte
 • Leverziekte
 • Te kort aan zuurstof
 • Salicylaatvergiftiging

Metabole alkalose

Metabole alkalose treedt op wanneer het lichaam van een persoon zuur of een teveel aan base mist. Sommige dingen die deze aandoening kunnen veroorzaken, zijn:

 • Langdurig braken, waardoor het lichaam geen elektrolyten meer heeft.
 • Overmatig gebruik van diuretica.
 • Bijnierziekte.
 • Gebruik van laxeermiddelen en geneesmiddelen tegen maagzweren (antacida).

Diagnose van zuur-base evenwichtsstoornis

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om stoornissen in het zuur-base-evenwicht te diagnosticeren, waaronder:

Bloedgasanalyse

Dit onderzoek wordt gedaan door een monster van het bloed van de patiënt te nemen via een slagader in de pols, arm of lies. Een bloedgasanalyse meet een aantal elementen die de zuur-base balans beïnvloeden, waaronder:

 • bloed pH

Het niveau van zuur-base-evenwicht wordt als normaal beschouwd wanneer de pH van het bloed tussen 7,35 en 7,45 ligt. Een pH-waarde die lager is dan 7,35 wordt als te zuur beschouwd.

 • bicarbonaat

Bicarbonaat is een chemische stof die de zuur- en baseniveaus in evenwicht houdt. Normale bicarbonaatniveaus variëren van 22-28 mEq/L.

 • Zuurstofverzadiging

Zuurstofverzadiging is een maat voor het zuurstofgehalte dat door hemoglobine in rode bloedcellen wordt vervoerd. Normale zuurstofverzadigingswaarden (SaO2) variëren van 94-100 procent.

 • Partiële zuurstofdruk

De partiële zuurstofdruk (PaO2) is een maat voor de zuurstofdruk opgelost in het bloed. Deze maat bepaalt hoe goed zuurstof vanuit de longen naar het bloed stroomt. Normale PaO2 ligt in het bereik van 75-100 mmHg.

 • Partiële druk van kooldioxide

De partiële druk van kooldioxide (PaCO2) is een maat voor de druk van CO2 opgelost in het bloed. Deze maat bepaalt hoe goed CO2 het lichaam verlaat. De normale waarde van PaCO2 ligt in het bereik van 38-42 mmHg.

Metabole bloedtest

Een bloedonderzoek om metabolische afwijkingen te zien, wordt gedaan door een monster van het bloed van de patiënt te nemen via een ader in de hand of arm. Deze test wordt niet alleen gebruikt om de pH-waarden van het bloed te meten, maar meet ook een aantal chemische elementen in het bloed, zoals bloedsuiker, eiwitten, calcium en elektrolyten.

Longonderzoek

Bij patiënten waarvan wordt vermoed dat ze respiratoire acidose hebben, zal de arts een thoraxfoto maken om de toestand van de longen te zien. Naast thoraxfoto's kunnen artsen longfunctietesten uitvoeren, zoals spirometrie en plethysmografie. Spirometrie is een onderzoek om de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht te meten. Terwijl plethysmografie heeft tot doel het luchtvolume in de longen te meten.

Naast het onderzoeken van bloedmonsters kunnen zuur-base-evenwichtsstoornissen worden vastgesteld door middel van een urineonderzoek (urineonderzoek). Door urineonderzoek kan dit een teken zijn van veranderingen in de zuur-base-spiegels bij patiënten.

Behandeling van stoornissen in het zuur-base-evenwicht

Behandeling van zuur-base-evenwichtsstoornissen hangt af van het type stoornis dat wordt ervaren.

Ademhalingsacidose

Een van de behandelingsmethoden voor respiratoire acidose is met medicijnen, waaronder:

 • Antibiotica, om infecties te behandelen.
 • Luchtwegverwijders, om de luchtwegen te verwijden.
 • Diuretica, om overtollig vocht in het hart en de longen te verminderen.
 • Corticosteroïden, om ontstekingen te verminderen.

Respiratoire acidose kan ook worden behandeld met een methode genaamd continue positieve luchtwegdruk (CPAP). Bij deze therapie wordt de patiënt gevraagd een masker over neus en/of mond te dragen. Vervolgens zal de machine die op het masker is aangesloten, lucht met positieve druk in de luchtwegen laten stromen.

Metabole acidose

Behandeling van metabole acidose hangt af van de onderliggende oorzaak, waaronder:

 • Natriumbicarbonaatinfusie bij hyperchloremische acidose.
 • Injectie van insuline bij patiënten met diabetische acidose.
 • Het geven van vervangende lichaamsvloeistoffen door injectie.
 • Ontgifting bij acidose met een drugs- of alcoholvergiftiging.

Bij patiënten met lactaatacidose kunnen artsen bicarbonaatsupplementen of injecties geven om lichaamsvloeistoffen te vervangen. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan ook zuurstof of antibiotica worden gegeven.

Respiratoire alkalose

Bij respiratoire alkalose veroorzaakt door hyperventilatie kan de arts de patiënt adviseren kooldioxide in te ademen. Adem eerst uit in de papieren zak. Adem dan eerder de kooldioxide in de zak in. Herhaal deze stap meerdere keren. Deze methode kan helpen het kooldioxidegehalte in het bloed te verhogen.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande methode alleen mag worden gebruikt als de arts heeft bevestigd dat de hyperventilatie het gevolg is van een zuur-base-evenwichtsstoornis. Als u deze symptomen voor de eerste keer ervaart, wordt het ten zeerste aanbevolen om onmiddellijk medische hulp in te roepen in het ziekenhuis.

Metabole alkalose

Behandeling van metabole alkalose hangt af van de onderliggende oorzaak. In sommige gevallen kan de arts de volgende soorten medicijnen voorschrijven:

 • Koolzuuranhydraseremmer diuretica, zoals: acetazolamide.
 • Kaliumsparende diuretica zoals: spironolacton.
 • ACE-remmers, zoals captopril en lisinopril.
 • Corticosteroïden, zoals dexamethason.
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), zoals: ibuprofen.

Complicaties van zuur-base-evenwichtsstoornissen

Onbehandelde acidose kan tot een aantal complicaties leiden. Onder andere zijn:

 • Nierstenen
 • Nierfalen
 • Botziekte
 • Het proces van groei en ontwikkeling wordt belemmerd
 • Ademhalingssysteem falen
 • Schok

Net als acidose kan onbehandelde alkalose leiden tot een aantal complicaties, waaronder:

 • Hartritmestoornissen (aritmieën)
 • Elektrolytenstoornissen, vooral hypokaliëmie
 • Coma

Preventie van stoornissen in het zuur-base-evenwicht

Acidose kan niet volledig worden voorkomen. Er zijn echter stappen die u kunt nemen om het risico te verminderen. Preventie hangt af van het type acidose dat wordt ervaren, zoals hieronder zal worden uitgelegd.

Preventie van respiratoire acidose:

 • Stop met roken om longschade te voorkomen.
 • Zorg voor een ideaal lichaamsgewicht, omdat obesitas (overgewicht) het voor u moeilijk kan maken om te ademen.

Preventie van metabole acidose:

 • Zorg voor voldoende lichaamsvloeistoffen door veel water te drinken.
 • Regelt de bloedsuikerspiegel om ketoacidose te voorkomen.
 • Stop met het consumeren van alcoholische dranken, zodat de opbouw van melkzuur niet optreedt.

Alkalose kan worden voorkomen door het lichaam gehydrateerd te houden en een gezond dieet te volgen. Het kiezen van voedzame voedingsmiddelen met een hoog kaliumgehalte kan een tekort aan elektrolyten helpen voorkomen. Voorbeelden van voedingsmiddelen met een hoog kaliumgehalte zijn spinazie, bonen, bananen en wortelen.

Ondertussen, om uitdroging te voorkomen, wordt aanbevolen om het volgende te doen:

 • Drink 8-10 glazen water per dag.
 • Drink regelmatig voor, tijdens en na het sporten.
 • Drink elektrolytenvervanging terwijl u krachtige oefeningen ondergaat.
 • Vermijd dranken met veel suiker, zoals frisdrank.
 • Beperk cafeïnehoudende dranken, zoals koffie en thee.

Vooral voor respiratoire alkalose kan preventie worden gedaan door de oorzaken van hyperventilatie, zoals stress en paniek, aan te pakken. Onder hen met meditatie, ademhalingsoefeningen of regelmatige lichaamsbeweging.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found